29 maart 2018 
in Mindset

Voor wie ben jij allergisch?

Voor wie ben jij allergisch?

Sommige mensen maken je blij en vrolijk. Anderen irriteren je. Ze stelen je energie, maken je boos, bang of verdrietig. Ze zitten “in je allergie” zoals dat heet. In dit blog vertel ik je hoe dit komt en wat je eraan kunt doen. Zo word je duidelijk hoe het komt dat sommige collega’s of andere mensen je irriteren en je heel veel energie kosten.

Kernkwaliteiten

Jouw kernkwaliteiten (1) zijn de dingen waarin je van nature heel goed bent. Zo ben je geboren. Je bent je nauwelijks bewust van deze kwaliteiten, omdat het voor jou heel gewoon is. Bijvoorbeeld daadkrachtig, efficiënt, enthousiast, geduldig, besluitvaardig, bescheiden.

Onder spanning loop je het risico die kernkwaliteit te sterk in te zetten, dan schiet je gedrag door en wordt die kwaliteit je valkuil. Bijvoorbeeld geduldig wordt dan passief.

Om vanuit je valkuil weer in je kracht te komen, heb je een andere kwaliteit nodig; je uitdaging. Deze lijkt tegengesteld aan je kernkwaliteit maar dat is maar schijn. Kernkwaliteit en uitdaging vullen elkaar heel goed aan, een ijzersterke combi. Bij geduldig hoort de uitdaging daadkrachtig, bij enthousiasme realisme.

Nu komt het: Je Allergie

Als je te ver doorschiet in je uitdaging, komt je allergie tevoorschijn. Als je daadkracht te veel doorschiet word je drammerig. Als je dit gedrag herkent bij een ander heb je meestal een reactie van afkeer of veroordeling. Dit is logisch, want dit gedrag staat lijnrecht tegenover je kernkwaliteit. En je allergie werkt als een rode lap op een stier en duwt je terug in je valkuil. Als je al onder spanning stond, in geval van drukte bijvoorbeeld, zorgt de allergie ervoor dat het nog een tikje erger wordt.

Ik zal mezelf als voorbeeld nemen.

Kernkwaliteit: ik ben van nature nogal nuchter.
Valkuil: Als ik daarin te ver doorschiet, kom ik afstandelijk over.
Uitdaging: Mijn uitdaging is meelevendheid. Nuchterheid in combi met meelevendheid is ijzersterk!
Allergie: Waar ik echt niet tegen kan is zweverigheid.

Wat kun je leren van je allergie?

Met mensen met dezelfde kernkwaliteit, valkuil of uitdaging kun je het meestal wel goed vinden. Twee daadkrachtige mensen zullen wel af en toe botsen, maar respecteren elkaar. Met allergie is het anders. Als je de allergie tegenkomt bij een collega, buurman, of een ander in je omgeving….gaan je haren recht overeind staan. Je vindt het afschuwelijk gedrag. Hierdoor kun je het met bijvoorbeeld sommige collega’s minder of helemaal niet goed vinden. Nu begrijp je hoe dit komt!

Oplossing?

Richt je op je kernkwaliteit en versterk die met je uitdaging. Dan ben je ijzersterk.

Voor wie ben jij allergisch?

Ik ben heel benieuwd waar jouw allergie zit. Ter inspiratie hieronder een lijst met kernkwaliteiten en de bijbehorende valkuil, uitdaging en allergie.

Begin met het opschrijven van een paar van jouw kernkwaliteiten. Of vraag een ander welke kwaliteiten ze in je zien. En zoek bij die kwaliteiten in de lijst waar je allergisch voor bent.

En neem nu eens wat mensen in gedachten waaraan je regelmatig irriteert, die je boos maken of die zich opwinden over dingen die jij niet belangrijk vindt.

Begrijp je nu waarom?

Leuk als je een reactie geeft!

Meer informatie? Neem contact met Anja op of bel me op 06 – 2392 1593

Lijst kernkwaliteiten met valkuil, allergie en uitdaging.

Kernkwaliteit Valkuil Allergie Uitdaging
Aanpassingsvermogen Onderdanigheid Dictatoriaal Initiatief
Analytisch Gevoelsarm Sentimenteel Gevoelig
Behoedzaamheid Besluiteloosheid Onbezonnenheid Slagvaardigheid
Behulpzaam Opoffering Egoïsme Autonomie
Bescheidenheid Onzichtbaarheid Arrogant Profileren
Betrouwbaar Saai Arbitrair Innovatief
Bondigheid Ongenuanceerd Langdradig Tact
Consequent Star Met alle winden meewaaien Flexibel
Creativiteit Chaos Bureaucratie Discipline
Daadkracht Drammerigheid Passiviteit Geduld
Diplomatie Afstandelijkheid Arrogantie Confronteren
Empathie Sentimenteel Afstandelijkheid Beschouwen
Enthousiasme Impulsiviteit Pessimisme Realisme
Eerlijkheid Botheid Manipulatie Tact
Flexibiliteit Zwabberigheid Dogmatisch Standvastigheid
Gedrevenheid Fanatisme Passiviteit Nuchterheid
Gedisciplineerd Starheid Chaos Flexibiliteit
Geduldig Passief Drammerig Daadkrachtig
Gehoorzaam Slaafs Eigenzinnig Autonoom
Gereserveerdheid Afstandelijkheid Arrogantie Zelfverzekerdheid
Gevoeligheid Opgefokt Kilheid Gereserveerdheid
Gul Verkwistend Krenterig Verstandig
Improvisatie Chaos Onverbiddelijkheid Doeltreffendheid
Inlevingsvermogen Opoffering Nonchalance Loslaten
Krachtig Agressief Passief Terughoudend
Loyaliteit Slachtoffergevoel/ Onderdanigheid Hoogmoed/ Oneerlijkheid Zelfvertrouwen
Luisteren Passiviteit Dominant Assertiviteit
Nauwkeurigheid Perfectionisme Chaos Flexibiliteit
Nuchterheid Afstandelijkheid Zweverigheid Meelevendheid
Ontvankelijkheid Afwachtend Ongenuanceerdheid Stelling nemen
Optimistisch Naïviteit Pessimisme Alert
Overtuigen Fanatiek Laisser-fair Hulpvaardig
Realisme Onverschilligheid Naïviteit Openhartigheid
Rust Traagheid Opgefokt Energiek
Stiptheid Opgefokt Gemakzucht Relaxedheid
Verantwoordelijkheid nemen Overbelast raken Slachtoffer Hulp vragen
Verdraagzaamheid Conflict vermijdend Ongenaakbaarheid Strijdlust
Vriendelijk Braafheid Genadeloosheid Lef
Vrijgevig Grenzeloos Egoïsme Grenzen stellen
Weloverwogen Twijfelen Arrogant Zelfverzekerdheid
Zelfstandig Eenzaam Afhankelijk Teamwerk
Zelfverzekerd Arrogant Middelmatig Bescheiden
Zorgvuldig Pietluttigheid Nonchalance Losheid
Zorgzaamheid Betutteling Onverschilligheid Loslaten

Onderkant formulier

(1) Deze oefening  is gebaseerd op de Kernkwaliteiten in het kernkwadrant van Daniel Ofman

 

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen