Wat is mindfulness?

Mindfulness is aandachtstraining. Door mindfulness leer je je aandacht te trainen.

Mindfulness helpt je om beter met stress om te gaan.

Je wordt bewuster van je gedachten en leert afstand te nemen als ze je niet helpen. Hierdoor kun je beter om te gaan met pijn, en ben je minder gevoelig voor burn-out en depressie.Je piekert minder en verzandt niet in gedachten. Je slaapt beter.

En maakt je mentaal sterker.

Je traint je aandacht, bent alerter en kunt je beter concentreren.  Je leert bewuster keuzes te maken en naar je eigen waarden te leven.          
Reactie plaatsen