25 november 2014 

Financiële sector is koploper overspannenheid en burn-out

Overspannenheid en burn-out meest gemelde beroepsziekten, financiële sector koploper

Ieder jaar worden bijna 200.000 mensen ziek door hun werk. Het gaat het vaakst om een psychische aandoening, daarvan komt overspannenheid verreweg het vaakst (77 procent) voor. Beroepsziekten hebben vaak een enorme impact op het werkvermogen van de getroffen werknemer. Bij zes op de tien beroepsziekten ontstaat tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Deze cijfers onderstrepen het belang van preventieve maatregelen op de werkplek.
Dat blijkt uit gepubliceerd onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, gedaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overspannenheid meest gemelde beroepsziekte
Overspannenheid/burn-out is met 77 procent de meest gemelde psychische beroepsziekte. Problemen met de werkinhoud, werkhoeveelheid en problemen tussen werknemers onderling en met hun leidinggevenden zijn vaak de oorzaak. De financiële sector is hierbij de koploper.
Van alle ziektemeldingen in 2012 was 47% van psychische aard. Dit is exclusief de cijfers uit de bouw, waar vooral lichamelijke klachten worden geregistreerd.

Bron: google oktober 2014

Over de schrijver
Reactie plaatsen